این دامنه به فروش می رسد در صورت نیاز پیام بفرستید https://t.me/okhovat